topsilglobal-banery-top-jakosc

Jakość

Od ponad 20 lat legitymujemy się certyfikatami na zgodność z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, wydanymi przez renomowaną jednostkę certyfikującą DQS. W naszym zakładzie produkcyjnym w Skierniewicach wdrożyliśmy tez normę ISO 13485:2016.

Zarządzanie przez jakość i dbałość o środowisko to dla nas podstawowe standardy. Współpracujemy z klientami z wielu różnych gałęzi przemysłu, stąd jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym wymaganiom i standardom jakościowym. Świadczą o tym choćby pozytywnie zakończone audyty przeprowadzone u nas przez znane koncerny samochodowe, należące do najbardziej wymagających klientów w przemyśle.

Zintegrowany system informatyczny ERP zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi procesami w firmie i pozwala nam planować optymalne wykorzystanie zasobów. Sukcesywnie wdrażamy też kolejne elementy filozofii „szczupłej produkcji” (lean manufacturing).

topsilglobal-jakosc-foto

O jakość naszych produktów dbamy na każdym kroku, od sprawdzania właściwości surowców, przez automatyzację procesów produkcyjnych, po kontrolę wyrobów wychodzących:

  • W laboratorium testujemy właściwości fizyko-mechaniczne materiałów, jak twardość, odkształcenie trwałe, rozdzierność, rozciągnięcie przy zerwaniu i zawartość części lotnych
  • Linie produkcyjne wyposażone są w laserowe urządzenia do pomiarów, kontrolujące wymiary wytłaczanych wyrobów w sposób ciągły, połączony z rejestracją i obróbką statystyczną wyników na centralnym serwerze firmy oraz korygujące na bieżąco parametry procesu dzięki sprzężeniu zwrotnemu
  • Produkty finalne sprawdzane są za pomocą mikroskopów i skanerów do precyzyjnych pomiarów wyrobów elastycznych, metodami bezdotykowymi

ISO9001:2015 ISO14001:2015

Polityka jakości obejmuje również daleko posuniętą automatyzację procesów produkcyjnych i kontrolnych, zmierzającą do wyeliminowania wszystkich powtarzalnych czynności wykonywanych manualnie. Takie czynności jak cięcie profili na odcinki o dowolnej długości, wiercenie otworów wentylacyjnych czy znakowanie laserem wykonywane są przez automatyczne urządzenia zintegrowane z liniami produkcyjnymi i nie opóźniają w żaden sposób cyklu produkcji wyrobu.

Polityka

Kodeks etyczny

Wspieramy Twój rozwój

na wszystkich etapach procesu tworzenia produktu

TOPSIL GLOBAL wspiera swoich partnerów na wszystkich etapach tworzenia produktu. Zaczynając od koncepcji projektu – Twoich wyobrażeń i potrzeb – przez analizę możliwości wykonalności, po dobór odpowiedniego materiału i technologii. Opracowujemy, projektujemy i wykonujemy dedykowane narzędzia, formy i rozwiązania do każdego zleconego produktu. Przygotowujemy dokumentację z odpowiednim zakresem analizy prób, testów i raportów funkcjonalności. Produkcja seryjna to ostatni etap w całym procesie tworzenia Twojego produktu. Pozostaje jeszcze długofalowa współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie, podczas której nadal usprawniamy i doskonalimy zastosowane rozwiązania, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Zapraszamy do współpracy!

Twój pomysł

Analiza
wykonalności

Produkcja
narzędzi

Próbna
seria

Produkcja
seryjna

Wpadłeś na pomysł na nowy produkt i nie jesteś pewien, jak go wykonać? Potrzebujesz konkretnego elementu według zaprojektowanego modelu? W każdym przypadku możemy Ci pomóc. Nasza wiedza o projektowaniu i wytwarzaniu produktów z materiałów elastycznych wynika z ponad 25 lat doświadczenia i ze znajomości wymagań z wielu różnych gałęzi przemysłu. Chętnie podpowiemy Ci, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze, biorąc pod uwagę funkcję i warunki pracy końcowego produktu. Możemy wesprzeć Cię zarówno w opracowaniu projektu wyrobu, jak i w wyborze optymalnego materiału dla niego. Pracujemy w myśl naszego hasła: Twój pomysł – nasze rozwiązania!

Jeśli przychodzisz do nas z gotowym projektem i modelem, nasz zespół złożony z inżynierów, technologów i konstruktorów, na początek podda go analizie wykonalności. Na tym etapie identyfikujemy potencjalne zagrożenia dla procesu produkcyjnego oraz podpowiadamy możliwe optymalizacje kosztowe i procesowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w konstruowaniu i stosowaniu elementów silikonowych i termoplastycznych w różnych gałęziach przemysłu możemy spoglądać szerzej i poddawać analizie cały fragment konstrukcji, a nie tylko dany element.

Opracowany projekt wyrobu trafia do zespołu konstruktorów, którzy na jego podstawie wykonują rysunek konstrukcyjny narzędzia w formacie 3D w systemie CAD/CAM. Korzystamy z najnowszych wersji oprogramowania Catia i Unigraphics NX. Następnie model trafia do działu narzędziowego, gdzie na maszynach numerycznych typu CNC wykonywana jest forma prototypowa. W przypadku formowników do wyrobów wytłaczanych – dużo prostszych do wykonania niż formy wtryskowe – rysunek profilu trafia do narzędziowni, gdzie jest wykonywany na elektrodrążarkach drutowych.

Forma próbna, produkcyjna lub formownik trafiają do działu produkcji, gdzie pod nadzorem technologów produkowana jest seria próbna. Wyroby sprawdzane są przez dział kontroli jakości, a parametry serii próbnej zapisywane w systemie ERP. Wnioski z prób poddawane są analizie przez zespół odpowiedzialny za wdrożenie projektu, który zleca działowi konstrukcji lub narzędziowemu wykonanie poprawek bądź zwalnia formę do produkcji seryjnej.

Rozwój produktu nie kończy się wraz z przekazaniem go do działu produkcji. W trakcie całego cyklu życia wyrobu, poddajemy go ciągłej analizie i optymalizacji procesu. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoją nasi klienci w obliczu coraz większej, globalnej konkurencji i nieustannie staramy się zwiększyć ich przewagę konkurencyjną, przynajmniej w zakresie obejmującym nasz wkład w dany rynkowy produkt.